Wójt Gminy Siepraw oferuje atrakcyjne nieruchomości budowlane i budowlano-rolne w Sieprawiu i w Łyczance
1.    Nieruchomości w miejscowości Siepraw:

  • Działki nr 899/2 o pow. 0,1182 ha,  899/5 o pow. 0,1237 ha, 899/6 o pow. 0,1076 ha przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną (budowlane i budowlano-rolne);

2.    Nieruchomość w miejscowości Łyczanka:

  • Działka nr 296/3 o powierzchni 1,0923 ha przeznaczona częściowo pod zabudowę jednorodzinną (budowlano-rolna).

Nie czekaj! Przystąp dnia 22 czerwca 2020r. do przetargów ustnych nieograniczonych:

Pamiętaj o wpłacie wadium do dnia 16 czerwca 2020 r.

Bliższe informacje:
https://www.siepraw.pl/aktualnosci/informacje/oglo...
tel. (12) 372 18 17