W związku z trwającą ewaluacją zewnętrzną w LGD Turystyczna Podkowa bardzo prosimy o wypełnienie ankiety dla mieszkańców obszaru LGD Turystyczna Podkowa oraz beneficjentów, którzy realizowali projekty wsparte przez LGD Turystyczna Podkowa.


Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej, niż 10 minut.


Ankieta dotyczy efektów funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Turystyczna Podkowa oraz wdrażania LSR w perspektywie finansowej 2014-2020.

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW: https://forms.gle/NcEmUGYuQeQ22gLMA

ANKIETA DLA BENEFICJENTÓW: https://forms.gle/NKsvoxHtU1fHdAV6A