Od 15 maja 2020 roku obowiązują nowe zasady dofinansowania inwestycji realizowanych w ramach programu „Czyste Powietrze”. W dniu 15.05.2020 r. uruchomiono nabór wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 1 Programu (podstawowy poziom dofinansowania).

Nabór dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 2 Programu (podwyższony poziom dofinansowania) będzie się odbywał na podstawie odrębnego ogłoszenia. Do uruchomienia Części 2 Programu niezbędne są zmiany legislacyjne umożliwiające gminom wydawanie zaświadczeń o dochodach.Nabór na dotację na częściową spłatę kapitału kredytu, banki planują uruchomić we wrześniu.


1. Uproszczenie zasad przyznawania dotacji.

2. Skrócenie czasu rozpatrywania wniosku do 30 dni.

3. Uproszczenie wniosku o dotację.

4. Umożliwienie składania wniosków online, poprzez serwis gov.pl

5. Włączenie banków do realizacji programu.

6. Wzmacnianie współpracy z gminami.

7. Integracja z programem Mój Prąd. Możliwość uzyskania dotacji w wysokości 5 tys. zł w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej.

8. Poziomy dotacji powiązane z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność.

9. Dotacja do kwoty 10 lub 15 tys. zł na termomodernizację dla tych którzy wymienili już źródło ciepła.

10. Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych a nawet już zakończonych. Realizację można rozpocząć do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż przed 15 maja 2020 r.