Wyniki II edycji gminnego konkursu plastycznego „Niska emisja – wychodzi z komina.”

Przedstawiamy wyniki II edycji gminnego konkursu plastycznego „Niska emisja - wychodzi z komina” realizowanego w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Siepraw poprzez wymianę niskosprawnych palenisk na wysokosprawne piece na paliwa stałe”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Głównym kryterium oceny prac przez komisje konkursową, była kreatywność, estetyka wykonania prac oraz oryginalne przedstawienie tematu.

Oddziały Świetlicowe Szkolne

  • I miejsce – Grupa Świetlicowa ze Szkoły Podstawowej w Sieprawiu
  • II miejsce – Grupa Świetlicowa ze Szkoły Podstawowej w Czechówce

Oddziały Świetlicowe Przedszkolne

  • I miejsce – Grupa Świetlicowa z Przedszkola w Sieprawia
  • II miejsce – Grupa Świetlicowa z Przedszkola w Czechówce

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.