W dniu 6 lipca 2021 roku została uruchomiona możliwość składania wniosków na dofinansowanie w formie dopłat do kredytów bankowych tzw. ścieżka bankowa w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Ogłoszenie zostało umieszczone m.in. na stronie internetowej WFOŚiGW w Krakowie pod adresem: https://www.wfos.krakow.pl/kredyt-czyste-powietrze...

Obecnie do współpracy przystąpiły dwa banki: Alior Bank oraz BOŚ Bank.

Aktualna dokumentacja Programu została umieszczona na stronie internetowej Portalu Beneficjenta w zakładce Wymagana dokumentacja – ścieżka bankowa - obowiązująca dokumentacja, pod adresem: https://portal.wfos.krakow.pl/wymagana-dokumentacj...

Zgodnie z przyjętym Procesem, wnioskodawca uda się najpierw do Banku, gdzie ubiega się o kredyt na realizacje przedsięwzięcia, po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej może uzupełnić (w banku) i złożyć (również w banku) wniosek o dotację – dopłatę do kredytu bankowego.

Wszystkich informacji nt. kredytów oraz dopłat do kredytów udzielają Banki w tym informacji nt. warunków finansowych kredytów.

Najważniejsze wprowadzone zmiany w dotacjach (dopłatach do kredytów) to:

  • Skrócenie okresu realizacji inwestycji – do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku,
  • Brak możliwości ponoszenia kosztów przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
  • Możliwość złożenia tylko 1 wniosku o płatność po zakończeniu prac,
  • Sfinansowanie minimum 95% kosztów z uzyskanego kredytu,
  • Brak możliwości dokonywania korekt/uzupełnień do wniosku,
  • Korespondencja z wnioskodawcą tylko za pośrednictwem e-mail.

UWAGA! Rezygnacja z ubiegania się o kredyt w banku lub rezygnacja z już przyznanego kredytu, jest jednoznaczna z rezygnacja z zawartej umowy w WFOŚiGW.