Od 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Nowe regulacje prawne dotyczą zasad gromadzenia danych w zakresie wyposażenia budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w urządzenia grzewcze. Obowiązek ustawowy złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw wynika z rozdziału 5a ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554 z późn.zm.).

Do złożenia deklaracji zobowiązany jest właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw. Może to zrobić w formie elektronicznej, czyli przez Internet (wymagany jest tutaj profil zaufany) i jest to najszybszy sposób, lub w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie(zgodnie z lokalizacją budynku).

Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. Również przy wymianie źródła ciepła na nowe taką deklaracje właściciel musi złożyć do 14 dni.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie https://zone.gunb.gov.pl/