Urząd Gminy Siepraw informuje, iż cały czas na terenie gminy prowadzone są kontrole indywidualnych urządzeń grzewczych. Pracownicy Gminy na podstawie upoważnienia Wójta w oparciu o art. 379 ustawy „Prawo Ochrony Środowiska” uprawnieni są do wstępu:

- przez cała dobę na teren nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza,

- od 6:00 do 22:00 na pozostały teren w celu przeprowadzenia kontroli palenisk oraz jakości stosowanego paliwa.

Utrudnianie lub udaremnianie kontroli to przestępstwo w rozumieniu art. 225 kodeksu karnego i podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.