Akcja informacyjna dotycząca projektu wymiany pieców realizowanego w latach 2017-2020 pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Siepraw poprzez wymianę niskosprawnych palenisk na piece gazowe”.