Informacja zamieszczona w dniu dzisiejszym rozpoczyna akcję informacyjną projektu wymiany pieców realizowanego w latach 2017 – 2020 pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Siepraw poprzez wymianę niskosprawnych palenisk na piece gazowe” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem programu, była wymiana 103 nie ekologicznych urządzeń na nowoczesne kotły gazowe spełniające wymogi ekoprojektu, a co za tym idzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Całkowita wartość projektu: 1 528 334, 59 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 499 999, 53 PLN

Kampania poruszy szereg zagadnień związanych z poprawą jakości powietrza, jak zalecenia uchwały antysmogowej dla woj. Małopolskiego, kontrole palenisk, monitoring jakości powietrza i inne. Informacje te przedstawione zostaną w formie 8 banerów, filmu informacyjnego o realizacji programu wymiany pieców oraz ulotek załączonych do kwartalnika „Z Czterech Stron Gminy”.