Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uruchomił nabór do programu pożyczkowego „JAWOR 2”. Środki finansowe będzie można przeznaczyć na wymianę źródła ciepła na paliwa stałe na nowe ekologiczne, termomodernizację budynku jednorodzinnego oraz zakup i montażu paneli fotowoltaicznych.

Pożyczka jest skierowana do osób fizycznych, właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego.

Pożyczki w ramach w/w Programu oprocentowane są według stałej stopy procentowej wynoszącej 5%.

Nabór wniosków odbywa się w systemie ciągłym. Szczegółowe regulacje dotyczące udzielania w/w pożyczek można znaleźć na stronie internetowej https://www.wfos.krakow.pl/oferta/programy/jawor-2...