Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) informuje, iż co miesiąc udostępnia na swojej stronie internetowej „Biuletyn informacyjny ekodoradców dla biznesu w zakresie możliwości ekofinansowania wybranych przedsięwzięć małopolskich przedsiębiorców”. Dodatkowo działający Ekodoradcy dla biznesu w ramach MCP , udzielają przedsiębiorcom bieżących informacji i porad w zakresie finansowania proekologicznych działań.

Ich dane kontaktowe dostępne są pod linkiem: https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/lista

Aktualne informacje o możliwościach dotacyjnych do wymiany źródeł ciepła dostępne są na stronie: https://www/mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/aktualnosci