Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało materiały, w których znajdują się informacje dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynków.
Materiały dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywn...

Witryna obejmuje informacje o obowiązujących przepisach, podstawowej wiedzy technicznej jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierających obywateli w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków. Informacje te będą regularnie aktualizowane o projekty i programy wsparcia uruchamiane m.in. w ramach nowej perspektywy finansowej UE.

W załączeniu pismo Ministra Rozwoju i Technologii.