Od 21 października br. można składać wnioski w drugiej części rządowego programu „Czyste Powietrze”. Drugi poziom dofinansowania dedykowany jest dla osób o niskich dochodach. Aby dostać wyższą dotację na wymianę starego kotła tzw. „kopciucha” i termomodernizację domu, potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieprawiu na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Siepraw (druk żądania o wydanie zaświadczenia - załącznik poniżej).

Żądanie wydania zaświadczenia o dochodach można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, poprzez wysłanie żądania pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw 447 Siepraw albo na skrytkę ePUAP: /GOPS_siepraw/Skrytka ESP. Dla osób, które chcą złożyć żądanie osobiście przygotowany został specjalny pojemnik przy wejściu do Urzędu Gminy.

• Po uzyskaniu zaświadczenia o dochodach z GOPS-u można wnioskować o dofinansowanie w drugim poziomie  programu „Czyste Powietrze” , zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie składania wniosku. W związku podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przez Gminę Siepraw w sprawie realizacji programu, wnioski o dofinansowanie można wrzucać  do pojemnika przy wejściu do Urzędu Gminy. W razie potrzeby konsultacji odnośnie wypełnienia wniosku informacji udziela wyznaczony pracownik Gminy  pod nr tel.12 372 18 00 wew. 834.

 Według nowych zasad programu, mniej zamożni właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dotację wynoszącą do 60 proc. poniesionych kosztów eko-inwestycji. Dotyczy to osób fizycznych o dochodach miesięcznych do 1400 zł/osobę (w przypadku gospodarstwa wieloosobowego) lub do 1960 zł (w gospodarstwie jednoosobowym). Pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza”, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania. Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/