Urząd Gminy Siepraw przypomina o wypełnieniu i złożeniu Deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązek dotyczy właścicieli oraz zarządców budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Osoby te muszą złożyć deklarację do 30 czerwca br. jeśli dotyczy ona budynków, w których źródło ciepła (lub spalania paliw) uruchomiono przed 1 lipca 2021 r. Natomiast w przypadku źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r., na spełnienie tego obowiązku jest 14 dni od dnia uruchomienia. Warto mieć tę kwestię na uwadze, ponieważ za niewywiązanie się z obowiązku lub przekroczenie wyznaczonych terminów grozi kara pieniężna.
Deklaracje składać można na dwa sposoby – przez internet, po przejściu na przeznaczoną do tego stronę, bądź za pomocą papierowej deklaracji, wysyłanej pocztą lub składanej osobiście w Urzędzie Gminy Siepraw.
Więcej informacji o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków znajduje się na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja...