Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Siepraw do wypełnienia ankiety dotyczącej sposobu ogrzewania budynku i rodzaju źródeł ciepła. Celem przeprowadzenia ankiety jest aktualizacja Bazy Inwentaryzacji źródeł ciepła w Gminie Siepraw. Wypełnione ankiety pozwolą oszacować ilość nieekologicznych źródeł ciepła na paliwa stałe co może się przyczynić do uzyskania przez Gminę dofinansowania. Zachęcamy mieszkańców, którzy wymienili źródło ogrzewania we własnym zakresie  na bardziej ekologiczne do wypełnienia ankiety i pochwalenia się swoim pozytywnym wpływem na jakość powietrza w Gminie Siepraw. Prosimy również o bieżące wypełnianie ankiety przez właścicieli nowych budynków oddanych do użytkowania. Do wypełnienia ankiety zachęcamy również mieszkańców którzy wypełniali już podobną ankietę w roku 2016 a zmienili sposób ogrzewania budynku, prosimy o aktualizację podanych informacji. Wypełnienie przez Państwa ankiety informacyjnej, nie stanowi żadnej formy zobowiązania, pozwoli zebrać niezbędne dane do prowadzenia Bazy Inwentaryzacji. Wypełnione ankiety należy zwrócić  do Urzędu Gminy Siepraw. Dziękujemy za wypełnienie ankiety.