Biorąc pod uwagę obowiązujący w kraju stan zagrożenia epidemiologicznego, który może  wpływać na niemożliwość dotrzymania terminów realizacji inwestycji oraz składania wniosków o wypłatę dotacji w związku z podpisanymi umowami wymiany pieców Urząd Gminy Siepraw informuje, iż umożliwi aneksowanie umowy poprzez zmianę terminu składania wniosków o wypłatę dotacji. W aneksie termin składania wniosku o wypłatę dotacji będzie określony na dzień 17 lipca 2020 r.  Mieszkańcy zainteresowani podpisaniem aneksu proszeni są o informację e-mailową z prośbą o aneksowanie zawartej umowy, przesłaną na adres gmina@siepraw.pl. Szczegółowe informacje w sprawie podpisania aneksu przekazywane będą zainteresowanym osobom drogą telefoniczną lub e-mailową.