SMYKO-multisensoryka ® to zajęcia sensoryczne dla dzieci od 12 m-ca do 3 r.ż. stymulujące wszystkie 7 zmysłów. Rodzice i opiekunowie dowiadują się w jaki sposób prawidłowo stymulować zmysły maluszka poprzez proste aktywności i zabawę.

Są zajęciami o charakterze:

  • Rozwojowym– wspierają całościowy rozwój dziecka.
  • Profilaktycznym– zapobiegają powstawaniu deficytów sensorycznych – związanych z tzw. deprywacją sensoryczną (czyli zbyt małą ilością różnorodnych bodźców potrzebnych do prawidłowego rozwoju).
  • Przesiewowym– prowadzący jest w stanie wstępnie określić profil sensoryczny dziecka- jeśli dziecko nadmiernie poszukuje lub konsekwentnie unika pewnych bodźców sensorycznych. Jest to pierwszy krok w celu wykrywania zaburzeń integracji sensorycznej.
  • Edukacyjnym– rodzice i opiekunowie dowiadują się w jaki sposób prawidłowo stymulować zmysły maluszka poprzez proste aktywności i zabawę.
  • Zabawowym – zajęcia odbywają się poprzez zabawę.
  • Nastawionym na proces – a nie na efekt. Na zajęciach najważniejsza jest sama zabawa i doświadczanie, a nie wykonanie konkretnej pracy plastycznej czy zadania.

Zajęcia odbędą się we wtorek 29 września o godzinie 17:00 w Domu Kultury w Sieprawiu, ul. Jana Pawła II 30.

W przypadku chęci dalszego uczestnictwa rodziców możliwe jest kontynuowanie spotkań (daty i godziny zajęć do ustalenia).

Zajęcia będą trwać 45-60 minut.

Zapraszamy dzieci od 12 m-ca do 3 r.ż. wraz z rodzicem.

Opłata za zajęcia - 35zł.

Przed wejściem na salę prosimy o przebranie butów. Ze względu na pracę z masami plastycznymi zachęcamy do wzięcia ubrań na zmianę.

Zajęcia prowadzi Katarzyna Wróbel – psycholog, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, pedagog wczesnoszkolny, absolwentka promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w trakcie studiów podyplomowych z diagnozy i terapii procesów integracji sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie, trener zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci takich jak: Sensoplastyka ®, SMYKO-multisensoryka ®, GROW with play ©, metoda Ruchu Rozwijającego bazująca na pracy Weroniki Sherborne, instruktorka Polskiej Szkoły Masażu Shantala, terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej, trener grafomotoryki, streetworker, koordynator i wychowawca grup młodzieżowych, animator, instruktorka zajęć na trampolinach Fit and Jump, instruktorka Zumba ® fitness, Zumba ® Kids & Zumba ® Kids Junior.

Pytania dotyczące zajęć prosimy kierować na adres e-mail: kulturasiepraw@gmail.com