Już wkrótce Dzień Babci i Dziadka! Choć wielu z nas ma dziś ograniczoną możliwość spotkań z seniorami, wnuczki i wnukowie z pewnością pamiętają o złożeniu życzeń swoim najbliższym.
W tym roku wszystkie dzieci i młodzież zachęcamy do powrotu do starej tradycji przygotowywania kartek okolicznościowych. Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza do udziału w konkursie na najładniejszą laurkę dla babci i dziadka!


Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży. Prace w konkursie oceniane będą w następujących kategoriach:
I – MALUCHY (dzieci do zerówki włącznie)
II – DZIECI (klasy I-III szkoły podstawowej)
III – NASTOLATKOWIE (klasy IV-VIII szkoły podstawowej)


Wymogi formalne pracy:

- Pracę konkursową stanowi laurka będąca kartką okolicznościową dedykowaną babci i/lub dziadkowi wykonaną własnoręcznie.
- Laurka może być dwustronicowa lub czterostronicowa.
- Format laurki po złożeniu musi się mieścić między formatem A6 (10,5cm x 14,8cm) a A4 (21cm x 29,7cm).
- Laurka musi zawierać dedykację słowną, np. "Dla Kochanej Babci" (dedykacja nie musi być imienna), wyjątek stanowią prace wykonane w kategorii MALUCHY – w tej kategorii dedykacja nie jest wymogiem formalnym pracy.


Zgłoszenia do konkursu:

Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez wysłanie na adres e-mailowy kulturasiepraw@gmail.com zdjęć wykonanej laurki.
Prace można zgłaszać do konkursu do 22 stycznia 2021r. do godziny 14:00.


Wymogi formalne zgłoszenia:

- prosimy o zatytułowanie wiadomości e-mail według wzoru „Laurka_ Imię i Nazwisko autora”,
- SFOTOGRAFOWAĆ NALEŻY KAŻDĄ STRONĘ LAURKI. Zgłoszenie powinno więc zawierać co najmniej 2 zdjęcia w przypadku laurki dwustronicowej oraz 4 zdjęcia w przypadku pracy czterostronicowej,
- przesłane zdjęcia powinny być wykonane przy dobrym oświetleniu i w rozdzielczości pozwalającej skrupulatnie ocenić wszystkie elementy rozmieszczone na kartce,
- dopuszczalne jest również zgłoszenie poprzez wysłanie skanów wykonanej pracy,
- aby zgłoszona praca wzięła udział w konkursie wiadomości e-mail musi zawierać następujące informacje:
1) Imię i Nazwisko uczestnika
2) Data urodzenia
3) Miejscowość zamieszkania
4) Nr telefonu do kontaktu
5) Treść klauzuli:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu moich danych osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu na najładniejszą laurkę dla babci i dziadka.

Wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej Gminy Siepraw oraz profilu facebookowym Ośrodka Kultury i Sportu w Sieprawiu imienia, nazwiska, wieku oraz miejscowości w celu ogłoszenia wyników konkursu.

Wyrażam zgodę na publikację przez GOKiS w Sieprawiu zdjęć wykonanej pracy.


UWAGA! Istnieje możliwość zgłoszenia do konkursu poprzez przyniesienie laurki do Domu Kultury do dnia 22 stycznia 2021r. do godziny 14:00. Zastrzegamy jednak, że wówczas prace po ocenie nie są oddawane autorom – zostaną przekazane seniorom z Gminy Siepraw z Klubu 50+.
Nagrody
Wszystkie osoby biorące udział w konkursie otrzymają upominki.
W każdej z trzech kategorii wybrana zostanie jedna zwycięska praca, której autor otrzyma nagrodę w formie rzeczowej.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w poniedziałek 25 stycznia 2021r. na profilu facebookowym Ośrodka Kultury i Sportu w Sieprawiu oraz na stronie internetowej Gminy Siepraw.


Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu dostępnym w załączniku.


Czekamy na Wasze prace!