Od poniedziałku 30 listopada Biblioteka będzie ponownie otwarta dla Czytelników. Prosimy o zapoznanie się z zasadami korzystania:
1. Ze względu na wprowadzony w Rozporządzeniu Rady Ministrów limit – 1 osoba na 15 m2 – w holu mogą przebywać dwie osoby.  Osoby oczekujące na wizytę przed budynkiem powinny zachować bezpieczną odległość - co najmniej 2 metry.
2. Czytelnicy muszą posiadać prawidłowo założone maseczki. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce. Przy stanowisku wypożyczania może znajdować się tylko jedna osoba.
3. Brak wolnego dostępu do zbiorów – książki podaje Bibliotekarz. Rekomendujemy zamawianie książek on-line, telefonicznie lub przygotowanie listy wybranych tytułów.
4. Stanowiska komputerowe nieczynne.

5. Zwracane książki podlegają kwarantannie, po 4 dniach są usuwane z konta Czytelnika.
6. Upomnienia wysyłane drogą mailową są generowane automatycznie, prosimy traktować je jako przypomnienia.
7. Prosimy o stosowanie się do poleceń Bibliotekarza.