W roku 2021 w ramach programu „Działaj Lokalnie” na terenie Gminy Siepraw, dofinansowanie na przedsięwzięcia o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym i przeciwdziałającym negatywnym skutkom pandemii COVID 19 otrzymały dwa projekty. 


„Ocalić przyjaźń” to tytuł projektu złożonego przez grupę Sieprawskie Horyzonty oraz Amatorski Teatr Przyjaciół Przedszkola Kropla Słońca w Sieprawiu. Projekt odpowiadał na potrzebę rozwoju umiejętności poznawczych dzieci w wieku przedszkolnym oraz integrację środowiska nauczycieli, rodziców i dziadków. W wyniku realizacji nagrano słuchowisko którego aktorami byli nauczyciele, pracownicy przedszkola, rodzice, dziadkowie i przyjaciele przedszkola Kropla Słońca. Słuchowisko oparte było na bajcie PSIAKOŚĆ która opowiada o trudach znalezienia przyjaciół i własnego miejsca w zmieniającym się świecie. Elementem zwieńczającym projekt był konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym tematycznie nawiązujący do słuchowiska. Do konkursu spłynęły 82 prace, ich różnorodność i pomysłowość jaką wykazały się dzieci jest godna podziwu. Laureaci konkursu w ramach projektu zostali nagrodzeni.„Przyroda daje siłę” tak brzmiał tytuł kolejnego projektu który otrzymał dofinansowanie.  Autorami pomysłu i wykonawcami projektu byli członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej. Projekt polegał na posianiu kwietnego zakątka posadzeniu roślin i krzewów które będą zwabiały owady, ptaki. Na kwietnym zakątku posadowiono domki dla owadów o domek dla jeża, na osoby chcące odpocząć i zaobserwować przyrodę czeka urządzona ścieżka i ławeczka. Kwietny zakątek powstał na terenie nieruchomości Gminnej położonej tuż opodal słonecznego parku, przy parkingu. Z roku na rok łąka będzie piękniała gdyż rośliny są wieloletnie. Społeczność gminna zyskała doskonałe miejsce do edukacyjnych spotkań gdzie można zaobserwować piękno natury z bliska, cykl wzrostu roślin, życie owadów. Projekt przyczynił się do wzrostu świadomości na temat otaczającej nas przyrody, co długofalowo będzie owocowało większą świadomością ekologiczną.  Kwietny zakątek był też miejscem spotkań z przedszkolakami na których dzieci uczyły się dbać o przyrodę a także nadały nazwy dla domku dla jeża i domków dla owadów. 

Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację Sztuki, Przyrody i Przyjemności ARTS oraz Gminę Siepraw.