Najstarsza kapliczka w Gminie Siepraw, figurująca w rejestrze zabytków,  zostanie poddana gruntownemu remontowi. Projekt przygotowany przez Urząd Gminy Siepraw pt. „Kompleksowa konserwacja techniczna i estetyczna kapliczki z 1769 r. Matki Boskiej Różańcowej w Zakliczynie (gm. Siepraw)” uzyskał dofinansowanie z programu Kapliczki Małopolski 2018. Wójt Gminy Tadeusz Pitala na uroczystej gali w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 21 maja br. odebrał symboliczny czek, podobnie jak 74 innych beneficjentów tegorocznego programu.
Jak czytamy w opracowaniu książkowym Marcina Prokopa „Kapliczki w Sieprawiu i Spiskim czwartku”:  „W Zakliczynie (gm. Siepraw), w przysiółku Pakuz, znajduje się figura - Matka Boska Różańcowa z Dzieciątkiem (mająca pierwowzór  prawdopodobnie w obrazie Matki Boskiej Kalwaryjskiej). Twarz Matki Boskiej poważna i nieco surowa, zamyślona. Choć ma niewątpliwie ludowe rysy twarzy, to jednak nie ma wiele wspólnego z twarzami Madonn występującymi w innych kapliczkach na terenie gminy. Szata Maryi jest rzeźbiona w poprawne fałdy pełne nacięć, sugerujących ozdobność materii. U stóp rzeźby monogram Matki Boskiej. Pod ozdobnym, profilowanym gzymsem z muszlą i złożonymi gałązkami wyryto Oko Opatrzności. Niżej płaskorzeźbiony krzyż. Poniżej napis fundacyjny. Bardzo zniszczony i trudny do odczytania: Fundatorowie Maryanna Stascykowa i Piotr Stasczyk (według ks. Proboszcza Józefa Stopki prawidłowe nazwisko powinno brzmieć Ślusarczyk – przyp. red.) proszą przechodzących o… Pozostałych czterech linijek nie udało mi się odczytać. Poniżej wyryto datę: 1769. Na podstawie innych napisów fundacyjnych można sądzić, że prosili o modlitwę za dusze zmarłych.
Rzeźba MB Różańcowej posadowiona na bardzo ozdobnym, wieloczłonowym  postumencie. Na dwóch stopniach z noskami znajduje się baza cokołu podobnie profilowana. Na niej umieszczono pierwszy człon postumentu z pilastrem w części środkowej. Na nim od frontu umieszczono napis fundacyjny w ozdobnym obramieniu o zaokrąglonych do środka narożach.
Na gzymsie umieszczono jakby drugą bazę. Na niej kolejna część postumentu z wolutami po bokach. Od frontu tu właśnie znajduje się Oko Opatrzności i krzyżyk. Ta część cokołu zwieńczona jest jeszcze bardziej rozbudowanym gzymsem wygiętym półkoliście nad znajdującą się na osi muszlą. Na górnej, poziomej powierzchni tego gzymsu stoi właściwa podstawa figury. Podstawa ta o kształcie graniastosłupa ujęta jest obustronnie w woluty i przepaskę z dwóch płytek umieszczonych nad nimi.
Stan zachowania obiektu zły, kamień jest mocno zdegradowany i proces niszczenia szybko postępuje. Przede wszystkim jednak kapliczka może ulec zniszczeniu poprzez utratę stabilności podłoża”
Kompleksowa renowacja i konserwacja kapliczki – techniczna i estetyczna polegać będzie m. in. na:
- Wzmocnienie i naprawa konstrukcji (w tym fundament)
- Odczyszczenie, dezynfekcja i odsolenie kamienia
- Rekonstrukcja zniszczonych elementów, uzupełnienie ubytków kitami naturalnymi
- Impregnacja strukturalna osłabionych partii kamienia
- Sklejenie spękań
- Hydrofobizacja kamieniarki
- Uporządkowanie terenu wokół figurki
Całkowity koszt renowacji figury ma wynieść 32 000 zł z czego 8 000 zł pochodzić będzie z uzyskanego grantu z Województwa, pozostała zaś kwota pokryta zostanie z budżetu Gminy Siepraw.