Powoli dobiegają  końca prace przy remoncie drogi gminnej - ul. Dworskiej w Łyczance. Modernizacja realizowana jest w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Budżet projektu to 817 506,41 zł (całkowita wartość inwestycji), natomiast dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 408 753,00 zł.

Inwestycja obejmuje remont:

  • frezowanie istniejącej nawierzchni
  • wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 1505 m
  • uzupełnienie istniejących poboczy
  • czyszczenie i profilowanie rowów oraz skarp
  • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • remont nawierzchni na zjazdach
  • remont przepustów pod zjazdami