6 marca br. Wójt Gminy Siepraw wydał Zarządzenie Nr 713/24 w sprawie wyboru inicjatyw obywatelskich do realizacji w ramach rezerwy celowej sołectw w Gminie Siepraw w roku 2024.

W wymaganym terminie (do 30 listopada 2023 r.) wpłynęło 7 wniosków, które sprawdzono pod względem formalnym. Wszystkie posiadały wymaganą liczbę podpisów, w sołectwie Zakliczyn wpłynęły 2 wnioski, a w pozostałych sołectwach Gminy wpłynęło po 1 wniosku.

W lutym 2024 r. odbyły się zebrania wiejskie, których zadaniem było zaopiniowanie wniosków do realizacji. Po uwzględnieniu decyzji zebrań wiejskich oraz zapisów gminnych dokumentów strategicznych  Wójt Gminy dokonał wyboru zadań.

Realizatorem wybranych zadań finansowanych z rezerwy sołeckiej będzie Urząd Gminy Siepraw.

Inicjatywy obywatelskie wybrane do realizacji w ramach rezerwy celowej sołectw budżetu Gminy Siepraw w roku 2024: