Po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie „Budowa przedszkola publicznego wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu w m. Zakliczyn w Gminie Siepraw” w dniu 28 kwietnia 2023 roku Tadeusz Pitala - Wójt Gminy Siepraw oraz Edyta Żądło - Skarbnik Gminy podpisali umowę z wykonawcą robót budowlanych, który przedstawił najkorzystniejsza ofertę w postępowaniu, Prezesem Pawłem Oleksym, reprezentujący Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „OLEXBUD”. Umowa opiewa na kwotę 9 054 720,00 zł, która zostanie sfinansowana w 85% z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych, pozostałe 15% pochodzić będzie z budżetu Gminy Siepraw.

Jeżeli nie nastąpią nieprzewidziane okoliczności to Przedszkole powstanie w ciągu 15 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli do sierpnia 2024 r. W projekcie 6-ścio oddziałowego Przedszkola, autorstwa pracowni architektonicznej ARCH – LOGICA, przewidziane zostały:

 • sale dydaktyczne z łazienkami i zapleczem magazynowym przeznaczone dla realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych, zabaw oraz wypoczynku i spania,
 • zaplecze szatniowe umożliwiające „bezkolizyjne” przyprowadzanie i odbieranie dzieci o jednej porze,
 • WC personelu przedszkola, w sąsiedztwie sal dydaktycznych,
 • WC ogólnodostępny, w tym przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • kuchnia do przygotowywania posiłków na potrzeby przedszkola oraz pozostałe pomieszczenia bloku żywieniowego,
 • jadalnia dla min. 50 dzieci - zlokalizowana przy bloku żywieniowym,
 • pomieszczenie do logopedii i terapii pedagogicznej,
 • część administracyjna, w tym m.in.: gabinet dyrekcji, pokój nauczycielski, sekretariat,
 • szatnia dla personelu,
 • sala wielofunkcyjna - wyposażona w nagłośnienie, projektor z ekranem, składaną scenę oraz kotarę sceniczną,
 • pomieszczenia gospodarcze i techniczne.