Od początku wakacji część mieszkańców naszej Gminy (ok. 2000 osób) pije wodę od innego dystrybutora niż to było do czerwca 2018 r. Zmiany jednak pewnie nie zauważyli, gdyż jest to ta sama, wysokiej jakości woda produkowana przez Zakład Uzdatniania Wody krakowskiego MPWiK. Dostarczana jest jednak przez Urząd Gminy Siepraw, a nie jak dotychczas przez MZWiK w Myślenicach. Gmina Myślenice jest właścicielem rurociągu w Brzączowicach, z którego do tej pory korzystali mieszkańcy tej miejscowości oraz część mieszkańców naszej Gminy i sprzedawała gminom ościennym wodę po doliczeniu swoich kosztów w cenie 4,37 zł za metr sześcienny, czyli znacznie drożej niż woda kupowana bezpośrednio z MPWiK Kraków, która kosztuje 2,17 zł.
Gmina Siepraw oraz Gmina i Miasto Dobczyce próbowały odkupić rurociąg w Brzączowicach, tak aby nie ponosić tych dodatkowych kosztów naliczanych przez Myślenice, ale z różnych względów te próby nie powiodły się (m. in. problemy z odnalezieniem dokumentacji rurociągu). Stąd samorząd sieprawski podjął decyzję o uniezależnieniu się od MZWiK w Myślenicach w inny sposób. W 2016 r. przygotowano dokumentację konieczną do wybudowania około 450 m wodociągu, 1 komory redukcyjnej ciśnienia, 1 pompowni wody oraz modernizacji 1 istniejącej komory redukcyjnej ciśnienia, które to umożliwiłyby podłączenie wody z innej strony niż dotychczas.
Po zapewnieniu środków w budżecie Gminy roboty prowadzone przy ul. Iwaszkiewicza w Zakliczynie rozpoczęto latem 2017 roku, a zakończono 29 czerwca 2018 r. Całkowity koszt inwestycji to 718 146,89 zł, który zwróci się w krótkim czasie, gdyż oszczędności generowane po oddaniu do użytkowania nowych urządzeń to ok. 200 tys. zł rocznie.
Zrealizowana inwestycja na terenie Gminy Siepraw po rozbudowie wodociągu przez gminę Dobczyce w kierunku Brzączowic umożliwi również hurtową sprzedaż wody Gminie Dobczyce – realizacja rozbudowy i zasady sprzedaży uregulowane zostaną w porozumieniu międzygminnym.