W piękne, słoneczne sobotnie przedpołudnie 1 września br. dokonano otwarcia Przedszkola „Kropla Słońca” w Sieprawiu. Goście dopisali – obecni byli m. in. ks. Prałat Piotr Kluska, Poseł Jarosław Szlachetka, przedstawicielka Kuratorium Oświaty – Anna Klimas Waligóra, Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego – Tadeusz Żaba,  Wicestarosta Myślenicki – Tomasz Suś, Wójt zaprzyjaźnionej gminy ze Słowacji – Spiskiego Czwartku - Ján Greš z żoną i współpracownikiem, Prezes LGD „Turystyczna Podkowa” Jan Marek Lenczowski, projektant arch. Wiktor Kielan,  inspektorzy nadzoru, Przewodniczący Rady Gminy Leszek Wierzba, radni Gminy,  sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych,  prezesi i przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Gminy, pracownicy Urzędu Gminy, mieszkańcy Sieprawia,  a przede wszystkim dzieci wraz z rodzicami.

Uroczystość rozpoczęła się od przecięcia wstęgi, którego dokonali: Poseł na Sejm RP, Wicestarosta, Wizytator Kuratorium, Przewodniczący Rady Gminy oraz Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych  w Siepraw iu Elżbieta Leśniak oraz Wójt Gminy Tadeusz Pitala. Następnie wszyscy goście przeszli do budynku, gdzie przygotowany został program artystyczny. Zanim jednak wystąpili artyści poświęcenia budynku dokonał ks. Prałat Piotr Kluska, a przemówienia wygłosili Wójt i Dyrektor ZPO. Pani Dyrektor Leśniak w swoim krótkim wystąpieniu wytłumaczyła dlaczego Przedszkole nosi nazwę „Kropla Słońca”, która niektórym wydawała się niezrozumiała. Pan Wójt dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do budowy tego nowoczesnego budynku, a szczególnie radnym obecnej kadencji za odważną decyzję, podpartą pierwszym miejscem tego zadania na liście zadań bieżącej Strategii Rozwoju Gminy Siepraw. Zebrani mogli zobaczyć jak z zewnątrz wyglądała budowa Przedszkola na krótkim filmiku, którego pomysłodawcą i realizatorem był Zbigniew Sanowski. Na początku budowy zamontował kamerę, która robiła co jakiś czas zdjęcia budowie. Po profesjonalnym zmontowaniu zdjęć przez Michała Ziębę z Studia Prostego w kilka minut można było prześledzić kilkumiesięczny proces budowlany, co zrobiło duże wrażenie na widzach.


W ramach programu artystycznego wystąpiły przedszkolaki, które wraz z wychowawczyniami przygotowały barwny i gorący taniec flamenco, który został doceniony przez publiczność gromkimi brawami.  


Następnie zebranych na uroczystości „czarował” swoimi sztuczkami iluzjonista Tomasz Vinici. Występ bardzo się spodobał, szczególnie najmłodszej części widowni, choć i starsi nie mogli wyjść z podziwu w jaki sposób robione są magiczne sztuczki.   Następnie przyszła kolej na podziękowania i wręczenie pamiątkowych statuetek oraz specjalnie na ten cel przygotowanych świec w kształcie Słońca. Poseł Szlachetka po otrzymaniu statuetki mówił, że ze względu na odbywające się Światowe Dni Młodzieży decyzja o dotacji rządowej w wysokości 1,1 mln zł, o którą  starała się Gmina przy jego wsparciu, przyszła zbyt późno aby ją móc wykorzystać (w październiku 2016 r.) -  z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Gminy, ze względu na zakres i technologię robót (np. specjalistyczne posadowienie fundamentów budynku w stosunkowo miękkim gruncie), a także ze względu na zimowa porę, w której przypadłoby wykonanie całego zakresu prac objętych dotacją (która musiałaby być rozliczona do końca 2016 r.).

Dofinansowanie kosztów budowy przedszkola, wycenionych przez wykonawcę robót na  nieco ponad 4 mln zł,  nadal jednak jest możliwe. Budowa sfinansowana została póki co z budżetu Gminy Siepraw, jednak złożony został wniosek o dofinansowanie tego projektu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, uzyskał pozytywną oceną formalną, merytoryczna i finansową. Wniosek znalazł się na liście rezerwowej wniosków o dofinansowanie. Zapowiedź Zarządu Województwa o planowanym przesunięciu środków z rewitalizacji miast daje realne szanse, że projekt budowy przedszkola w Sieprawiu otrzyma dofinansowanie ze środków europejskich.

Po zakończeniu uroczystości zaproszeni goście oraz Mieszkańcy Gminy  mogli zwiedzić cały budynek, który po rozpoczęciu nauki nie będzie dostępny do swobodnego poruszania się dla osób z zewnątrz. Natomiast rodzice dzieci, które będą uczęszczać do Przedszkola odbyli zebranie organizacyjne z Panią Dyrektor ZPO. Dla dzieci został przygotowany także słodki poczęstunek przez personel przedszkolnej kuchni.
Zaproszeni goście mogli jeszcze podyskutować i wymienić wrażenia na temat nowego Przedszkola w budynku GOKiS, gdzie przygotowano drobny poczęstunek dla nich.  Całość uroczystości oraz imprezy towarzyszące, takie jak występ „szczudlarzy”,  przygotowali pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na czele z Dyrektorem Konradem Sołtysem, który także poprowadził sprawnie konferansjerkę.