W odpowiedzi na zapytanie Wójta Gminy Siepraw do kilku pracowni architektonicznych - wpłynęła w dniu 18 marca 2021 r. do Urzędu Gminy Siepraw jedna oferta wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej oraz koncepcja budynku Przedszkola Publicznego w Zakliczynie z Pracowni Architektonicznej „ARCH-LOGICA” z Borzęty. W zapytaniu został określony program funkcjonalno – użytkowy, sporządzony na podstawie prognozy demograficznej oraz wytycznych opracowanych przez Wójta w porozumieniu z Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Zakliczynie, Kierownik Centrum Obsługi Szkół w Sieprawiu oraz pracownikami Urzędu.
Przedmiotem zamówienia było opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę nowego przedszkola wraz z miejscami postojowymi, układem komunikacyjnym oraz placem zabaw, na działce numer 803/2, o łącznej powierzchni 0,2996 ha, położonej w Zakliczynie na rogu ulic Kościelnej i Podlesie, której właścicielem od 2020 r. jest Gmina Siepraw.

Charakterystykę budynku określono następującymi parametrami:
1.  Przedszkole 6-oddziałowe.
2.  Sale dydaktyczne przeznaczone dla realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych, zabaw oraz wypoczynku i spania. Łazienka z wejściem bezpośrednio z sal z systemowymi ściankami wygradzającymi kabiny, umywalki o obniżonej wysokości, muszle ustępowe małe, kabina natryskowa z baterią wannową (brodzik). Pomieszczenia na pomoce dydaktyczne, schowki porządkowe, miejsce na leżaki z wejściem bezpośrednio z sal.
3.  Zaplecze szatniowe umożliwiające „bezkolizyjne” przyprowadzanie i odbieranie dzieci o jednej porze. Dla pomieszczenia szatni proponuje się osobne, bezpośrednie wejście z zewnątrz. Lokalizacja szatni na parterze budynku, bez konieczności przechodzenia rodziców przez dodatkowe pomieszczenia przedszkola, z wyłączeniem wiatrołapu (rozwiązania pozwalające utrzymanie reżimu sanitarnego).
4.  WC personelu przedszkola, w sąsiedztwie sal dydaktycznych,
5.  WC ogólnodostępny, w tym przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku. Dostępne z korytarza, udostępnione rodzicom, interesantom, w tym osobom niepełnosprawnym.
6.  Kuchnia do przygotowywania posiłków na potrzeby przedszkola, wraz z pomieszczeniami wymaganymi zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przygotowywania posiłków – blok żywieniowy. Blok żywieniowy winien posiadać bezpośrednie wejście z zewnątrz, w tym powinien obejmować m.in. magazyny na materiały sypkie i inne, pomieszczenie intendentki oraz szatnię dla personelu kuchni wraz z WC i pomieszczeniem socjalnym.
7.  Jadalnia dla min. 50 dzieci - zlokalizowana przy bloku żywieniowym. Wydawanie obiadów w trzech turach.
8.  Pomieszczenie do logopedii i terapii pedagogicznej - wyposażony m.in. w umywalkę oraz pozostałe wyposażenie wynikające z obowiązujących przepisów.
9.  Część administracyjna, w tym m.in.:
•    pomieszczenie administracyjne dla osoby zarządzającej przedszkolem,
•    pomieszczenie socjalno – biurowe (pokój nauczycieli),
•    pomieszczenie intendentki/sekretariatu zlokalizowane na parterze budynku.
•    szatnia dla personelu nauczycielskiego/pracowników administracyjnych.
10.  Sala wielofunkcyjna - pomieszczenie przeznaczone do zajęć ruchowych (zabaw, gimnastyki, rytmiki), zajęć umuzykalniających, do organizowania uroczystości z udziałem rodziców, imprez kulturalnych, projekcji. W sąsiedztwie sali przewidzieć magazynek na sprzęt sportowy i inne wyposażenie/sprzęty. Sala wyposażona w nagłośnienie, projektor z ekranem, składaną scenę oraz kotarę sceniczną. Sala zlokalizowana na parterze budynku.
11.  Pomieszczenia gospodarcze i techniczne, w tym: pralnia, kotłownia, pomieszczenie porządkowe, magazyn sprzętu. Pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku. Należy zaprojektować pomieszczenia gospodarcze/magazynowe z zewnętrznym wejściem (dla składowania m.in. kosiarki, taczek, narzędzi ogrodniczych oraz zabawek używanych na zewnątrz budynku).
12.  Inne pomieszczenia wynikające z organizacji pracy przedszkola lub obowiązujących przepisów.

Przedstawiona przez ARCH-LOGICA oferta spełniała wymagania zapytania oraz zawierała koncepcję wizualną budynku Przedszkola. Oferta wykonania kompletnej dokumentacji wyceniona została na 123 000,00 zł.  Termin realizacji zamówienia to koniec 2021 r.
 

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę będzie można przystępować do realizacji tej ważnej dla społeczności Zakliczyna, jak i całej Gminy, inwestycji, począwszy od 2022 r.