W bieżącym roku, z programu Województwa Małopolskiego Małopolskie Remizy, realizowano w Gminie zadanie pt.: „Prace remontowo-budowlane w budynku remizy strażackiej w Sieprawiu”.  

Zakres rzeczowy remontu obejmował wykonanie między innymi:

  1. Rozbudowę instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową oraz instalacją ogrzewczą.
  2. Montaż drzwi w budynku OSP Siepraw.

Koszt renowacji wyniósł 83271,00 zł, natomiast dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego 41302,00 zł.

Wcześniejsza instalacja ogrzewania oparta była na ogrzewaczach elektryczno-gazowych, które były mocno zużyte i często się psuły. Zmiana ogrzewania na instalację centralnego ogrzewania wraz z wymianą drzwi pozwoli zaoszczędzić środki finansowe przeznaczane na koszty użytkowania (prąd, gaz) oraz na naprawy. Zaoszczędzone środki umożliwią modernizację lub zakup dodatkowego wyposażenia ratowniczo-gaśniczego oraz środków służących poprawie gotowości bojowej OSP Siepraw, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Siepraw.