Wraz z początkiem listopada br. rozpoczęły się prace przy budowie chodnika na drodze powiatowej – ul. Wielickiej na granicy Czechówki i Sieprawia, począwszy od skrzyżowania z ul. Długą do skrzyżowania z ul. Kawęciny. W ramach inwestycji powstanie prawie 500 m chodnika, który poprawi bezpieczeństwo pieszych, poruszających się wzdłuż drogi.  Dodatkowo w ramach inwestycji ma zostać przebudowane niebezpieczne skrzyżowanie ul. Wielickiej z ul. Długą oraz ul. Spokojną w Czechówce. Oś jezdni zostanie tak zmodyfikowana, że poprawi widoczność aut wyjeżdżających z ul. Długiej, co do tej pory było dużym problemem i powodowało liczne zagrożenia na tym skrzyżowaniu.

Inwestor - Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr K1944 Borzęta – Gorzków w km 5+980 – 6+460 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową K1952 w miejscowości Czechówka i Siepraw” wybrał w postępowaniu przetargowym jako najkorzystniejszą ofertę firmy: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe JANDA Janina Duda z Łostówki, za kwotę brutto 747 000 zł.

Realizacji inwestycji była możliwa dzięki zadeklarowanej przez Gminę Siepraw partycypacji w kosztach przedsięwzięcia w kwocie 350 000 zł.