Z wielkim smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniej Skarbnik Gminy śp. Władysławy Antczak w dniu 18 marca 2023 r. Pani Władysława pracowała na rzecz Gminy Siepraw od 1989 roku, najpierw w Gminnym Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół, a później w Urzędzie Gminy Siepraw. Na Skarbnika została powołana w 2001 roku i przez 19 lat dbała o finanse Gminy, aż do przejścia na emeryturę w 2020 roku.

W pamięci Wójta, pracowników Urzędu i radnych Gminy pozostanie jako Osoba profesjonalna, pracowita, oddana sprawom Gminy, a przy tym bardzo ciepła oraz życzliwa. Dzięki Jej zapobiegliwości w przeciągu prawie dwudziestu lat udało się zrealizować liczne inwestycje, projekty i programy, które służą na co dzień mieszkańcom naszej Gminy.

Rodzinie i bliskim śp. Władysławy  składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz łączymy się w smutku i żałobie po stracie tak bliskiej nam Osoby.

Wójt Gminy, pracownicy Urzędu Gminy oraz radni Gminy.