Szanowni Państwo,
otwierają się nowe możliwości finansowania projektów w zakresie włączenia społecznego. Już wkrótce jednostki
samorządowe i organizacje pozarządowe będą mieć możliwość pozyskania funduszy europejskich m.in. na
tworzenie nowych placówek wsparcia dzieci i młodzieży, osób starszych, reintegrację społeczną i zawodową osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych oraz tworzenie przedsiębiorstw
społecznych (np. spółdzielni socjalnych).


W imieniu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Małopolskiego
Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej zapraszamy do udziału w spotkaniu, na którym będziemy prezentować
nowe możliwości finansowe. Chcemy również aby to spotkanie było okazją do rozmowy o potrzebach społecznych
oraz możliwościach współpracy ponadlokalnej w zakresie projektów i innych działań dot. włączenia społecznego.

Spotkanie odbędzie się w dwóch terminach do wyboru:

 • 25 września (poniedziałek) 2023r. w godz. 15:00– 17:30 w Muzeum Niepodległości w Myślenicach, ul. Traugutta 11, 32-400 Myślenice.
 • 26 września (wtorek) 2023r. w godz. 14:00-16:30 w Sali Narad – sala nr 2 w Urzędzie Miasta i Gminy w Skale, ul. Rynek 29.

Zaproszenie to kierujemy do podmiotów z terenu gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu oraz gmin ościennych, w tym
w szczególności do: gminnych jednostek samorządowych prowadzących działania w zakresie pomocy społecznej,
podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej, przedsiębiorstw społecznych oraz organizacji pozarządowych
działających w obszarze włączenia społecznego.

W programie spotkania:

 • Otwarcie spotkania i prezentacja uczestników
 • Możliwości realizacji projektów włączenia społecznego z funduszy europejskich w woj. małopolskim –
 • czego będą dotyczyć planowane konkursy? Prezentacja (obecny stan wiedzy)-Michał Góra– kierownik
 • Działu Ekonomii Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej
 • Jakich usług społecznych u nas brakuje? Identyfikacja potrzeb społecznych – praca warsztatowa,
 • dyskusja
 • W jakim zakresie warto podjąć współpracę ponadlokalną? Poszukiwanie pomysłów i możliwości –
 • dyskusja

Moderacja: Ewa Chromniak, animatorka współpracy Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Prosimy o zgłoszenia zainteresowania udziałem w spotkaniu do poniedziałku 18 września 2023r. na poniższe
adresy e-mail:

 • MYŚLENICE: cal@cusmyslenice.pl
 • SKAŁA: skala@skala.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt do:

 • Stowarzyszenie Otulina Podkrakowska: Kinga Paciorek, tel. 600-472-021
 • CUS w Myślenicach: Aneta Braś, tel. 574 555 377
 • UMiG Skała: Piotr Guzik, tel. 12-389-10-98 wew. 114