Od dnia 14.03.2022r. w Zespole Placówek Oświatowych w Sieprawiu zostaną zorganizowane zajęcia świetlicowe dla dzieci z Ukrainy.

W poniedziałek 14.03.2022r od godziny 9:00 w Zespole Placówek Oświatowych w Sieprawiu odbywać się będzie zapisywanie dzieci w wieku od 7-15 lat na zajęcia świetlicowe ( 14.03.2022r. – 18.03.2022r.),oraz na zajęcia w oddziale przygotowawczym zorganizowane od 21 marca 2022 r .

Osoby, u których mieszkają rodziny z Ukrainy mogące zapewnić transport prosimy o dowiezienie rodziców i dzieci do szkoły w wyznaczonym terminie.

Rodziny, które nie mają transportu zostaną dowiezione do szkoły po zgłoszeniu pod nr telefonu: 12 37 21 825.