Wyniki wyborów na Wójta Gminy Siepraw i do Rady Gminy Siepraw według danych otrzymanych z Gminnej Komisji Wyborczej w Sieprawiu.  

Uprawnionych do głosowania w skali całej Gminy było 7103 mieszkańców, wydano 3786 kart do głosowania, co oznacza, że frekwencja wyborcza wyniosła 53,30%. 

Wójtem został wybrany Tadeusz Pitala. Wyniki wyborów na Wójta w tabeli poniżej:
  


Wyniki wyborów do Rady Gminy Siepraw