Rok 2023 jest dla polskiej oświaty wyjątkowy, gdyż 14 października minęło 250 lat od utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – pierwszej w Polsce i zarazem w Europie państwowej centralnej władzy oświatowej. 

14 października to coroczna data obchodzenia Dnia Edukacji Narodowej (zwanego pospolicie Dniem Nauczyciela). Z tej okazji w poniedziałek 16 października br. Wójt Gminy Siepraw Tadeusz Pitala zaprosił dyrektorów szkół i przedszkola, nauczycieli oraz uczniów wraz z rodzicami na Salę Konferencyjna w Sieprawiu, aby pogratulować wyników i osiągnięć w minionym roku, wręczyć nagrody, stypendia, dyplomy uznania, czy też akty mianowania.

Na początku po krótkich przemowach Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Siepraw Leszkiem Wierzbą oraz Zastępcą Przewodniczącego Rady - Aleksandrem Sudrem wręczyli nagrody dyrektorom - nagrodę I stopnia otrzymała Dyrektor Renata Nowak Karcz z ZPO Zakliczyn, natomiast nagrody II stopnia otrzymali pozostali dyrektorzy: p. Agnieszka Bujas z Przedszkola w Sieprawiu, p. Anna Smyczek z SP Łyczanka, p. Tomasz Kurek z SP Siepraw oraz p. Bogusław Żyła z SP Czechówka.

Następnie zostały wręczone nagrody Wójta dla wyróżniających się nauczycieli i tak z SP Czechówka wyróżniona została p. Anna Radzik, z SP Łyczanka p. Renata Bujas, z ZPO Zakliczyn p. Bożena Krawczyk oraz p. Jadwiga Morek - Jakóbik, z SP Siepraw p. Aleksandra Woźniczka oraz p. Elżbieta Żegleń-Wątor, natomiast z Przedszkola w Sieprawiu nagrodę otrzymała p. Urszula Krzysztofek. 

Przedstawiciele samorządu gminnego wręczyli także akty awansu na stopień nauczyciela minowanego nauczycielom: z ZPO Zakliczyn p. Agnieszce Dziewońskiej, z SP Czechówka p. Kindze Grońskiej, p. Katarzynie Żądło, p. Katarzynie Listwan, p. Barbarze Kalisz, p. Liliannie Suder, z SP Siepraw p. Dominice Muniak oraz z Przedszkola w Sieprawiu p. Katarzynie Kotulskiej oraz p. Annie Kurek.

Po wyróżnieniu nauczycieli przyszła kolej nagrody na uzdolnionych uczniów, którzy otrzymali stypendia ustanowione uchwałą Rady Gminy Siepraw. Stypendia w wysokości 1500 zł uzyskali uczniowie, którzy startowali w konkursach przedmiotowych, osiągnęli wysoką średnia na świadectwie oraz legitymowali się bardzo dobrym lub wzorowym zachowaniem:

Maria Kubicka - Finalistka Małopolskiego Konkursu Biologicznego i Języka Angielskiego;

Bartosz Grochal - Finalista Małopolskiego Konkursu Matematycznego i Geograficznego;

Bruno Wyka - Finalista Małopolskiego Konkursu Geograficznego;

Natalia Słabosz - Finalistka Małopolskiego Konkursu Geograficznego;

Martyna Łazarczyk - Finalistka Małopolskiego Konkursu Matematycznego;

Antoni Zakrzewski - Finalista Małopolskiego Konkursu Historycznego;

Hanna Ławniczek - Finalistka Małopolskiego Konkursu Geograficznego;

Amelia Zaczek - Finalista Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego;

Jan Bobek - Finalista Małopolskiego Konkursu z Fizyki;

Mikołaj Murzyn - Finalista Małopolskiego Konkursu Historycznego;

Gabriela Leśniak - Finalista Małopolskiego Konkursu Geograficznego;

Oliwia Dobosz - Finalista Małopolskiego Konkursu Geograficznego;

Katarzyna Sołtys - Finalista Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego.

Na zakończenie Wójt wręczył nagrody za wyniki w nauce najlepszym absolwentom szkół gminnych. Warunkiem jej uzyskania były: co najmniej 90% wynik z egzaminów ósmoklasisty, wzorowe zachowanie oraz średnia z ocen na świadectwie cn 5.0. Nagrody Wójta uzyskali: Hanna Ławniczek, Martyna Łazarczyk, Mikołaj Murzyn i Suder Adam z ZPO Zakliczyn, Anna Kiszka z SP Czechówka, Martyna Wierzbicka, Amelia Zaczek, Jan Bobek, Antoni Zakrzewski, Wiktoria Żmudzka, Bartosz Grochal oraz Maria Kubicka z SP Siepraw, oraz Filip Zawadzki z SP Łyczanka.

Na koniec Wójt podziękował za to, że Gmina Siepraw może się poszczycić od kilku lat najwyższymi wynikami szkół w Powiecie Myślenickim oraz czołowym miejscem wśród szkół Województwa Małopolskiego, na które to wyniki pracują zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, dyrektorzy, a także rodzice uczniów.