Centrum Szkoleniowe Masterlang oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kuźnia Talentów zapraszają nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach do udziału w bezpłatnym projekcie grantowym pt.: „Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Jest to grant realizowany w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji, dzięki któremu dowiecie się Państwo jak korzystać z m.in. Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, czy też z Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. Szkolenia są bezpłatne, finansowane z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Tematyka szkolenia obejmuje 12 modułów. Każdy nauczyciel weźmie udział w 5 modułach (około 25h),  2 moduły są obowiązkowe (Metodyka edukacji zdalnej – 5h, Zintegrowana Platforma Edukacyjna – 5 h) oprócz tego uczestnik weźmie udział w 3 modułach wybranych z poniższej listy

1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej – 5 godzin,

2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania – 7 godzin,

3. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej – 5 godzin,

4. Narzędzia edukacji zdalnej – 4 godziny,

5. MS Teams – 5 godzin,

6. Zoom – 5 godzin,

7. Google Meet – 5 godzin,

8. Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych – 3  godziny,

9. Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej – 2 godziny,

10. Prawne aspekty edukacji zdalnej – 2 godziny.

Każdy uczestnik projektu w trakcie szkoleń będzie miał możliwość skorzystania ze wsparcia doradczo – konsultacyjnego w wymiarze 2 godzin. Wsparcie będzie udzielane przez trenerów.

Osoby zainteresowane zgłaszają się indywidualnie. Aby wziąć udział w projekcie prosimy o:

  • wypełnienie ankiety (link do ankiety:https://forms.office.com/r/rKknznh6U5),
  • wypełnienie i własnoręczne podpisanie formularza zgłoszeniowego,
  • przesłanie skanu formularza zgłoszeniowego w odpowiedzi na ten e-mail,
  • wysłanie formularza zgłoszeniowego pocztą tradycyjną na adres: ODN Kuźnia Talentów, ul. Kasprowicza ¾, 31-523 Kraków.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji i serdecznie zachęcamy do kontaktu mailowego wsparcienauczycieli@masterlang.eubądź telefonicznego 570 625 061 lub 533 327 942.

W załączniku przesyłam dokumenty rekrutacyjne tj. formularz zgłoszeniowy, regulamin oraz zaproszenie.

Centrum Szkoleniowe Masterlang