Dotyczy inwestycji „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1992K (ul. Galicyjskiej) w Rzeszotarach"

Informuję, że ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne (opady deszczu) Generalny Wykonawca Firma COLAS odwołuje dzisiejsze roboty bitumiczne oraz zamknięcie odcinka drogi powiatowej nr 1992K w Rzeszotarach.
Jednocześnie zgłaszam, że prace związane z układaniem nawierzchni i zamknięciem jezdni przesuwamy na dzień jutrzejszy, tj. piątek 16.07.2021 r
Grzegorz Pelc
Kierownik Budowy
COLAS POLSKA SP. Z O.O. – REGION Południe