Od czerwca br. w kasie Urzędu Gminy w Sieprawiu można dokonywać płatności za pomocą kart płatniczych, gdyż została ona wyposażona w terminal płatniczy.

Za pomocą karty można opłacić opłaty i podatki m. in. z tytułu:

  • opłaty skarbowej;
  • podatku od środków transportowych;
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego;
  • opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
  • podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego;
  • opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • opłaty za zużycie wody i ścieków;
  • opłaty za duplikat legitymacji szkolnej;
  • opłaty za duplikat świadectwa szkolnego.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z tego udogodnienia.