Rolnik wykonuje jeden z najbardziej niebezpiecznych zawodów, dlatego też bardzo ważny jest dobór odpowiedniego sprzętu oraz odzieży ochronnej, które gwarantują użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa przy pracy rolniczej. Aby wspomóc rolników w tym trudnym wyborze, jednym z działań prowadzonych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników, jest podejmowanie przez Kasę starań o właściwą produkcję i dystrybucję
bezpiecznych środków stosowanych w rolnictwie oraz sprzętu i odzieży ochronnej dla rolników. 

W ramach tego działania Prezes KRUS nadaje maszynom i urządzeniom o wysokim poziomie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym "Znak Bezpieczeństwa KRUS" w formie zezwolenia uprawniającego producenta do oznaczania konkretnego wyrobu znakiem graficznym KRUS w sposób trwały i używania go w działalności marketingowej.

Przyznanie znaku może nastąpić na wniosek producenta lub jego przedstawiciela oraz z inicjatywy rolników, ich organizacji i związków zawodowych dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS.