Obok Urzędu Gminy w Sieprawiu stanęło metalowe serduszko - pojemnik na nakrętki, które będzie służyć do przeprowadzania akcji charytatywnych dla potrzebujących pomocy. Mieszkańcy mogą wrzucać plastikowe nakrętki np. z butelek po napojach, które po zebraniu większej ilości, zostaną sprzedane, a pieniądze przeznaczone na wybrany cel charytatywny. Zebraniem funduszy i wykonaniem gustownego pojemnika zajęło się Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej z Sieprawia , które też  zajmie się bieżącą obsługą i serwisem pojemnika, a także wyborem akcji charytatywnych, na które będą przeznaczane środki z zebranego plastiku.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej odpowiedziało w ten sposób na zapotrzebowanie jakie zostało zgłoszone w formie petycji przez Mieszkańców Gminy.