31 marca 2022 r. Wójt Gminy Siepraw wydał Zarządzenie Nr 461/22 w sprawie wyboru inicjatyw obywatelskich do realizacji w ramach rezerwy celowej sołectw w Gminie Siepraw w roku 2022.

W wymaganym terminie (do 30 listopada 2021 r.) wpłynęło 6 wniosków, które sprawdzono pod względem formalnym. Jeden z wniosków nie posiadał wymaganej liczby podpisów (sołectwo Siepraw I), natomiast w sołectwie Czechówka złożono 2 wnioski praktycznie na to samo zadanie.

W grudniu 2021 r. odbyły się zebrania wiejskie, których zadaniem było zaopiniowanie wniosków do realizacji. Po uwzględnieniu decyzji zebrań wiejskich oraz zapisów Uchwały nr XIV/129/16 Rady Gminy Siepraw z 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Siepraw na lata 2016-2022” Wójt Gminy dokonał wyboru zadań.

W sołectwach gdzie nie złożono żadnego wniosku lub wniosek nie spełnił kryteriów formalnych o przeznaczeniu środków z rezerwy sołeckiej zdecyduje Wójt Gminy.

Realizatorem wybranych zadań finansowanych z rezerwy sołeckiej będzie Urząd Gminy Siepraw.

Inicjatywy obywatelskie wybrane do realizacji w ramach rezerwy celowej sołectw budżetu Gminy Siepraw w roku 2022:

Do pobrania:

  • Zarządzenie Nr 461/22 Wójta Gminy Siepraw z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyboru inicjatyw obywatelskich do realizacji w ramach rezerwy celowej sołectw w Gminie Siepraw w roku 2021.