W związku z niemożnością zwołania zebrań wiejskich i zaopiniowania wniosków złożonych na 2021 r. w ramach realizacji inicjatywy obywatelskiej (rezerwa celowa sołectw) Wójt Gminy Siepraw wydał 29 marca 2021 r. Zarządzenie nr 321/21 w sprawie realizacji inicjatywy obywatelskiej w ramach rezerwy celowej sołectw w Gminie Siepraw, które to zarządzenie zawiera procedurę wyboru w sytuacjach braku opinii zebrań wiejskich. 

Następnie Zarządzeniem Nr 322/21 z dnia 29 marca 2021 r. Wójt Gminy Siepraw dokonał wyboru inicjatyw obywatelskich do realizacji w ramach rezerwy celowej sołectw w Gminie Siepraw w roku 2021, uwzględniając także zapisy Uchwały nr XIV/129/16 Rady Gminy Siepraw z 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Siepraw na lata 2016-2022”.


 Inicjatywy obywatelskie wybrane do realizacji w ramach rezerwy celowej sołectw budżetu Gminy Siepraw w roku 2021: