Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie zawiadamia, że w podanych niżej terminach i miejscowościach organizuje wiosenne przeglądy hodowlane koni, na których odbędą się:

 1. opis słowny i graficzny oraz czipowanie źrebiąt rocznika 2021r. do paszportu (koszt paszportu 125zł.+ opłata pocztowa – z dnia 1.09.2019r) wraz z matkami i świadectwem pokrycia klaczy z 2020r. Źrebięta wszystkich ras (prymitywne, szlachetne, zimnokrwiste i kuce) mogą być znakowane po ukończeniu 14 dni życia, jeżeli są dobrze rozwinięte i zdrowe (paszport koniowatego musi być wydany do jednego roku życia od daty urodzenia źrebięcia (źrebię musi być opisane, zaczipowane i wydany paszport).
  2. opis słowny i graficzny oraz czipowanie koni bez świadectwa pokrycia ur. 2021r. – opłata za paszport jest większa o 150 zł,
  3. selekcja źrebiąt sysaków, rocznych i dwuletnich połączona z oceną selekcyjną, opłata–8 zł/ 1 źrebaka. 4. wpis klaczy młodych do ksiąg zarodowych z paszportem oraz świadectwem pokrycia klaczy - opłata
  za licencję 70 zł., dla klaczy rasy: hc, kn, kuc -100zł.
  5. przeglądy klaczy starszych wpisanych do ksiąg z licencją i paszportem (dla klaczy ze źrebakiem 20
  zł, dla klaczy bez źrebaka 10 zł. Klacze po ukończeniu 5 roku życia obowiązkowo podlegają weryfikacji pomiarów (weryfikacja pomiarów klaczy 20 zł).
  6. przedłużenie licencji ogierów uznanych na kolejny sezon rozpłodowy 100 zł.
  7. konie zidentyfikowane powyżej 12 mies. bez pochodzenia – otrzymują dokument zastępczy (konie z
  takim dokumentem nie podlegają ubojowi). Opłata za zastępczy dokument jest większa o 150 zł.
  8. konie bez pochodzenia–w celu zarejestrowania i wydania zastępczego dokumentu identyfikacyjnego.
  UWAGA:
  Na str. internetowej www. pzhk. obowiązują nowe programy hodowlane, prosimy o dokładne zapoznanie
  się z nowymi zasadami wpisu koni do poszczególnych ksiąg wchodzą nowe zasady wpisu klaczy i ogierów do ksiąg we wszystkich rasach.
  UWAGA - BARDZO WAŻNE. W związku z wejście Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UR 2015/262 z dnia 17 lutego 2015r. określające na podstawie dyrektywy Rady 90/427/EWG
  i 2009/156/WE (zasady dotyczące metod identyfikacji koniowatych (Rozporządzenie w sprawie paszportu koni) MZHK w Krakowie uprzejmie informuje, że od 2016 roku zmieniają się przepisy w sprawie identyfikacji i wydawania paszportów na źrebięta tj. paszport na źrebię musi być wydany do jednego roku życia od daty urodzenia źrebięcia.
  W przypadku identyfikacji źrebięcia po ukończeniu 1 roku życia pod matką (jest świadectwo pokrycia klaczy) zostanie wydany Duplikat Dokumentu Identyfikacyjnego – koń może być oddany na rzeź po okresie - karencji 6 miesięcy, podbitej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Paszport należy podbić przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, w ciągu 30 dni od daty wydruku paszportu.
  Natomiast źrebię zidentyfikowane po ukończeniu jednego roku życia bez świadectwa pokrycia klaczy otrzyma Zastępczy Dokument Identyfikacyjny, co w przyszłości uniemożliwia sprzedaż konia na ubój (na rzeź). Prosimy o krycie klaczy ogierem uznanym z ważnymi świadectwem wpisu do ksiąg i terminowe zgłaszanie źrebiąt nie później niż po ukończeniu jednego miesiąca życia.
  UWAGA: Czynności elektronicznego znakowania powinny być wykonane w obecności właściciela lub osób pisemnie upoważnionych. Zaczipowanie konia jest możliwe tylko przy chwilowym unieruchomieniu (przez dwie osoby) i poskromieniu zwierzęcia, za które odpowiada właściciel. Przy dokonywaniu identyfikacji koniowatego właściciel jest obowiązany udzielić osobie dokonującej tej identyfikacji, pomocy niezbędnej do wykonania tej czynności. Jeżeli właściciel nie unieruchomi źrebięcia, pracownik może odstąpić od identyfikacji koni – pobierając bezzwrotną opłatę w kwocie 48,50 zł. Koń, a w szczególności jego szyja powinna być oczyszczona z błota, kurzu i innych zanieczyszczeń np. ściółki.