Program profilaktyki raka płuc, skierowany jest do mieszkańców naszego powiatu! W ramach programu wykonywane są bezpłatne badania tomograficzne (TK) płuc, które umożliwią ocenę stanu płuc i oskrzeli, wcześnie wykrywają zmiany nowotworowe lub inne nieprawidłowości (inne zmiany, w tym „pocovidowe”, wykrywane są jedynie przy okazji). Przy odbiorze wyników udzielona zostaje edukacyjna porada profilaktyczna obejmująca swoim zakresem tematycznym profilaktykę raka płuc i innych chorób układu oddechowego połączona z przekazaniem materiałów edukacyjnych oraz porada lekarza specjalisty, obejmująca analizę wyników badań TK.

Program kierowany jest do mieszkańców powiatu myślenickiego, którzy ukończyli 45 lat, nie chorują na choroby płucne i  nie są objęci opieką poradni specjalistycznych zajmujących się chorobami płuc oraz nie mieli w ostatnim roku wykonywanego badania RTG lub tomografii komputerowej.

Realizatorem programu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (szpital),  ul. Szpitalna 2, rejestracja na badania pod numerem telefonu 12 273 03 36, od poniedziałku do  piątku w godz. 8.00- 14.00.