Pacjenci zgłaszający się do programu będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań krwi, serca i naczyń oraz konsultacji kardiologicznych i edukacyjnych wykonywanych przez personel Oddziału Wewnętrznego SP ZOZ w Myślenicach, ul. Szpitalna 2.

U każdego pacjenta zostaną wykonane badania krwi: lipidogram,  glukoza, fibrynogen, CRP, hemoglobina glikowana. U osób z podwyższonym ryzykiem sercowo-naczyniowym, po wcześniejszej konsultacji  przez lekarza kardiologa oraz w oparciu o wyniki badań, zostaną wykonane badania specjalistyczne, takie jak: echokardiografia, badanie IMT tętnic szyjnych.

Badania adresowane są do kobiet w wieku 40-49 lat i mężczyzn 30-39 lat z co najmniej jednym czynnikiem wystąpienia chorób układu krążenia tj. podwyższony poziom cholesterolu, ciśnienie tętnicze krwi, otyłość, choroby układu krążenia w najbliższej rodzinie, palnie tytoniu oraz kobiety powyżej 50 r.ż i mężczyźni powyżej 40 r.ż bez czynników ryzyka. Do programu zapraszamy osoby spełniające powyższe kryteria bez przebytego zawału serca, udaru mózgu, rozpoznanej choroby niedokrwiennej serca, nie będący objęci opieką poradni kardiologicznej i diabetologicznej.

Zapisy na badania prowadzone są w Oddziale Wewnętrznym SP ZOZ w Myślenicach, pod numerem telefonu 12 273 04 94, od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 14.00 lub na stronie :www.zdrowie.myslenicki.pl . Program będzie realizowany do momentu wyczerpania puli badań w poszczególnych gminach.