Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach informuje, że w związku z wprowadzeniem Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20.06.2022r. został opracowany plan działań priorytetowych dla Gminy Siepraw.

Plan działań priorytetowych obejmuje swoim działaniem zagadnienie spożywania alkoholu, zaśmiecania oraz demoralizacja nieletnich w rejonie placówek handlowych znajdujących się w miejscowości Siepraw.

W razie stwierdzenia naruszenia  powyższych zasad będą podejmowane działania.