Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach informuje, że w związku z wprowadzeniem Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20.06.2016r. został opracowany plan działań priorytetowych dla Gminy Siepraw.

Plan działań priorytetowych obejmuje swoim działaniem zagadnienie spożywania alkoholu, zaśmiecania oraz niszczenia mienia w rejonie przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II w Sieprawiu, rejon Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz kompleksu sportowego „Słoneczny Park” w Sieprawiu.

W razie stwierdzenia naruszenia powyższych zasad będą podejmowane działania.