OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:224

Data i godzina wydania: 29.09.2021 - godz. 14:34
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 02:00 dnia 30.09.2021 do godz. 19:00 dnia 30.09.2021
Obszar: zlewnie: Zlewnie Skawy po zbiornik Świnna Poręba, Raby po zbiornik Dobczyce, Dunajca po zbiornik Czchów, Ropy oraz Czarnej Orawy (małopolskie)

Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami deszczu o natężeniu umiarkowanym, a okresami silnym, spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny. W miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje małe prawdopodobieństwo osiągnięcia stanów ostrzegawczych

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 60 %
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.
Dyżurny synoptyk hydrolog: Barbara Olearczyk-Siwik