Wójt Gminy Siepraw informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Siepraw - Stanowisko do spraw Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska została wybrana Pani Edyta Bidzińska zamieszkała w Sieprawiu.
 
Uzasadnienie wyboru:

Pani Edyta Bidzińska posiada wykształcenie wyższe, ze specjalnością Gospodarka i Administracja Publiczna, tytuł zawodowy licencjat. Kandydatka pracowała w wielu zakładach pracy uzyskując niezbędne doświadczenie zawodowe, pracując m. in. w Urzędzie Gminy Mogilany jako pracownik administracyjno – biurowy oraz przez kilka lat w Urzędzie Gminy Siepraw, jako pomoc administracyjna.
    Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dużą wiedzą  z zakresu ustaw, których znajomość była wymagana w postępowaniu konkursowym - ustawy o samorządzie gminnym, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypowiedzi kandydatki były logiczne, konkretne i adekwatne do zadawanych pytań.
Ponadto w czasie pracy w tutejszym Urzędzie wykazała się umiejętnościami, zdyscyplinowaniem, sumiennością, pracowitością i dokładnością, szybko przyswaja wiedzę. W czasie dotychczasowej pracy poznała specyfikę kilku stanowisk pracy. Mieszka na terenie Gminy Siepraw.


Wójt Gminy Siepraw

Tadeusz Pitala

Siepraw, dnia 30 września 2020 roku