Ogłoszenie o wynikach pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych, stanowiących własność Gminy Siepraw, oznaczonych w ewidencji geodezyjnej numerami działek nr 742/5 położonej w Sieprawiu i 638 położonej w Zawadzie
Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Wewnętrznym Wójta Gminy Siepraw Nr 30/15 z dnia 17 września 2015r. do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych informuje, że w dniu 10 czerwca 2019r. przeprowadziła pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Siepraw, oznaczonych w ewidencji geodezyjnej numerami działek nr 742/5 położonej w Sieprawiu oraz działki nr 638 położonej w Zawadzie (Gmina Myślenice)

Ogłoszenia o wynikach poszczególnych przetargów, w załączeniu.

                                                                             
Przewodniczący Komisji przetargowej
                 Andrzej Szuperski /-/