Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy: Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej i Audytu w wymiarze: 1 osoba - 1 etat. Miejsce wykonywania pracy - Kraków. Oferta wraz z niezbędną dokumentacja w Biuletynie Informacji Publicznej WFOŚiGW w Krakowie

https://bip.malopolska.pl/ojednostce17,a,2089421,o...